UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Realizowane projekty

A-A+
print

print

Projekty współfinansowane przez Gminę Tarnowo Podgórne


  1. Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych-udział w imprezach integracyjnych i kulturalnych skierowanych dla Seniorów Gminy
  2. Konferencja naukowa połączona z obchodami X  lecia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
  3. Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy – Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu
  4. Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy – Organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych
  5. Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla członków Klubów i Kół Seniora z terenu Gminy Tarnowo Podgórne
  6. Organizacja półkolonii dla Seniorów-mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne
  7. Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, mieszkańców Gminy
  8. Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne-„Spartakiada Seniorów 2021