UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Rada programowa

A-A+
print
1. Przewodnicząca Rady mgr - Aleksandra Kolendo dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie
2. Mgr Iwona Bilińska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym
3. Mgr Bernard Broński -  dyrektor OSiR w Tarnowie Podgórnym
4. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego UAM, kierownik Pracowni Kultury Bizancjum
5. Dr Agnieszka Iwanicka - pracownik naukowy Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
6. Mgr sztuki Szymon Melosik – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym
7. Lek med. Wojciech Pieczkowski – specjalista z dziedziny ortopedii i traumatologii oraz wychowania fizycznego 
8. Mgr Mirosława Przyłudzka-Moryl - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym
9. Prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej 
10.  Mgr Czesław Strzyżewski – słuchacz UTW
11. Dr hab. Natalia Walter -  pracownik naukowy Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
12. Dr Wanda Wójtowicz, emerytowany pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu