UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Członkowie zwyczajni

A-A+
print

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym
na dzień 26.06.2017
liczył 198 członków zwyczajnych

Zestawienie według miejscowości

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym
na dzień 24.06.2015 r.
liczył 154 członków zwyczajnych.

Zestawienie według miejscowości
Przyszli Słuchacze UTW zainteresowani są głównie:

  • nauką obsługi komputera, korzystania z Internetu - 54%

  • nauką języka angielskiego – 36,5%

  • turystyką – 35,1%

  • zajęciami „ruchowymi”: gimnastyka, etc. – 20,2%

  • „pracami ręcznymi”: rzeźba, rysunek, etc. – 10,8%

  • nauką tańca – 8%

  • szeroko pojętą medycyną – 8%


Słuchacze zainteresowani są również:

  • teatrem

  • muzyką

  • zajęciami kulinarnymi


42 % Członków Zwyczajnych deklaruje gotowość współpracy z Zarządem przy organizacji imprez, obsłudze sekcji tematycznych oraz pracy na rzecz innych seniorów