UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Członkowie honorowi

A-A+
print

Statut Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym stanowi, że członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnieniu celów UTW.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2012/2013 nadano tytuł

CZŁONKA HONOROWEGO.

Otrzymały go następujące osoby:

 • Szymon Melosik - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”
  Pomysłodawca utworzenia UTW w Tarnowie Podgórnym.
  Wspiera nasze stowarzyszenie od chwili powstania grupy inicjatywnej będącej zaczątkiem uniwersytetu.

 • Tadeusz Czajka - Wójt gminy Tarnowo Podgórne.
  Wspomaga nasze działania duchowo i finansowo.

 • Ewa Noszczyńska-Szkurat - Zastępca Wójta.
  Udziela cennych rad, pomaga rozwiązywać trudne problemy.

 • Grzegorz Leonhard - Przewodniczący Rady Gminy.
  Sympatyzuje wszystkim naszym poczynaniom.

 • Iwona Bilińska – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym.
  Współpracuje w organizowaniu projektów kulturalnych.

 • Bernard Broński - Dyrektor OsiR.
  Przychylny wszelkim sprawom na niwie sportu.

 • Piotr Burdajewicz - Dyrektor Gimnazjum w Baranowie i wszyscy wymienieni poniżej dyrektorzy placówek oświatowych wykazują ogromne zrozumienie, udzielają pomocy w sprawach organizacyjnych, goszczą nas w swoich placówkach

 • Aleksandra Kolendo - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie.

 • Bożena Krystians - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusówku.

 • Paweł Smolibocki - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym.

 • Maria Stachowiak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórnym.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2013/2014 tytuł członka honorowego nadano:

 • Jadwiga Kwiek - Współzałożyciel i pierwszy Prezes UTW Tarnowo Podgórne