UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

A-A+

Płatności za zajęcia


Przypominamy o opłatach, które należy uiszczać za II semestr. Wpłaty należy dokonywać jak zawsze na nasze konto. W tytule należy wpisać zajęcia za które państwo płacą


Ferie zimowe


Przypominamy, że dnia 12 lutego zaczynają się ferie zimowe. W tym czasie nie ma zajęć. Wraz z końcem 25 lutego zajęcia zostaną wznowione.


Konkurs


Zarząd UTW w Tarnowie Podgórnym


ogłasza konkurs na utwór literacki pt. „Jeden dzień lub tydzień z życia studenta UTW w Tarnowie Podgórnym”.

Do udziału w konkursie zapraszamy każdego studenta i studentkę UTW, chcącego/ącej opisać fakty i emocje,
których doświadcza w swoim codziennym życiu.

Prace o objętości do 3 stron maszynopisu należy złożyć do 29 lutego br. w Biurze UTW w Pałacu w Jankowicach.

Pracę i kopertę podpisujemy pseudonimem (w kopercie umieszczamy imię i nazwisko autora).

Autorzy wyróżnionych prac zostaną odpowiednio uhonorowani, a prace (za ich zgodą) zostaną opublikowane pod pseudonimami.

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz zgłoszenia propozycji wzbogacenia treści i form zajęć w UTW


Mamy srebrny certyfikat