UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne

Wykłady

A-A+
print


print

Semestr letni


1. 06.02.19 dr hab. Paweł Stachowiak  „Gdy Polska wybuchła polski rok 1918 cz. II”
2. 20.02.19 dr Adam Barabasz Sport w polityce, polityka w sporcie
3. 06.03.19 prof. Andrzej Barczyński „Kwestia bezpieczeństwa gazowego 20.03.19
4. 20.03.2019 dr Katarzyna Szafer „Bujne życie Kazimierza Wielkiego”
5. 03.04.19 dr Kazimierz Marchlewski „Dzieje Tarnowa Podgórnego”,
6. 24.04.19 dr Katarzyna Szafer " Przemysł II, Ludgarda i Ryksa Elżbieta
                   najsłynniejsi mieszkańcy zamku na Wzgórzu Przemysła
7. 08.05.19 dr Jerzy Ptaszyk „Grupy ptaków – ochrona przyrody”
8. 22.05.19 prof. zw. dr hab. Anna Piotrowicz, prof. zw. dr hab. Małgorzata Witaszek-
Samborska „Dziedzictwo mitologiczne w nazwach Wielkopolskich firm handlowych i
usługowych”

print

Semestr zimowy


SEMESTR – od 3 października 2018 do14 stycznia 2019 roku
3 października 2018 r. – inauguracyjny, prof. dr hab. Jan Grad: Plotkarstwo jako zjawisko obyczajowe
24 października 2018 . – prof. zw. dr hab. Stanisław Dylak: Ręka i mózg wspaniały duet
7 listopada 2018 r. - dr Paweł Stachowiak: Gdy Polska wybuchła. Polski rok 1918. Cz. I
21 listopada 2018 r. - dr Paweł Stachowiak: Gdy Polska wybuchła. Polski rok 1918. Cz. II
5 grudnia 018 r. - dr Jadwiga Kwiek: O potrzebie samotności
19 grudnia 2018 r. - mgr Anna Szulc: Portret kobiety w literaturze polskiej
9 stycznia 2019 r.- dr Agnieszka Chwastek: Niepodległość w pieśni wyśpiewana. Pałac w Jankowicach.
3 lutego 2019 – początek semestru letniego