UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Rada programowa

A-A+
print
1. Przewodnicząca Rady mgr Maria Kaniewska - emerytowany pracownik naukowo-badawczy w Centrum Studiów Otwartych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. Mgr Iwona Bilińska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym
3. Mgr Bernard Broński -  dyrektor OSiR w Tarnowie Podgórnym
4. Prof. dr hab. Kazimierz Ilski, dziekan Wydziału Historycznego UAM, kierownik Pracowni Kultury Bizancjum
5. Dr Agnieszka Iwanicka - pracownik naukowy Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
6. Mgr Aleksandra Kolendo – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie
7. Mgr sztuki Szymon Melosik – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Podgórnym
8. Lek med. Wojciech Pieczkowski – specjalista z dziedziny ortopedii i traumatologii oraz wychowania fizycznego 
9. Mgr Mirosława Przyłudzka-Moryl - dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym
10. Prof. dr hab. inż. Marek Sozański – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej 
11.  Mgr Czesław Strzyżewski – słuchacz UTW
12. Dr hab. Natalia Walter -  pracownik naukowy Zakładu Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM
13. Dr Wanda Wójtowicz, emerytowany pracownik naukowy Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu