UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Kronika

A-A+
print


print

Luty 2010


 • Przygotowanie programu zajęć dydaktycznych
 • Przygotowanie rozkładu zajęć dydaktycznych
 • Przygotowanie programu uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2010
 • Przygotowanie plakatów i ulotek informujących o Inauguracji
 • Przygotowanie zaproszeń na Inaugurację
 • Przygotowanie Programu Inauguracji dla jej uczestników

Gośćmi honorowymi byli posłowie: Agnieszka Kozłowska - Rajewicz, pracownik naukowy Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM, członkini Sejmowej Komisji Edukacji oraz Waldy Dzikowski wieloletni gospodarz gminy Tarnowo Podgórne.

Oprawę muzyczną zapewniło Koło Śpiewu im. F. Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego prezentując repertuar przygotowany specjalnie na tę okoliczność.


Trzynasty lutego 2010r. był dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. Odbyła się ona w sali GOK „Sezam”, z udziałem licznie przybyłych słuchaczy i zaproszonych gości. Obecni byli posłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, członkini sejmowej Komisji ds. Edukacji, dziekan WSE UAM prof. dr hab. Zbyszko Melosik, wójt Gminy Tarnowo Podgórne Tadeusz Czajka, Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Noszczyńska - Szkurat, koordynatorka Ogólnopolskiego Porozumienia UTW Krystyna Lewkowicz, delegacja zaprzyjaźnionego UTW w Międzychodzie. Wśród gości znaleźli się również przedstawiciele sponsorów, dyrektor Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym Dorota Kubiaczyk, dyrektor Banku Zachodniego WBK oddział Tarnowo Podgórne Sławomir Badziak. Poseł Waldy Dzikowski, wieloletni gospodarz gminy Tarnowo Podgórne, zmuszony był w ostatniej chwili odwołać swój przyjazd. Niemniej złożył telefonicznie, na ręce Prezes UTW, najlepsze życzenia dla wszystkich Słuchaczy UTW i zaproszonych gości. Konferansjerkę prowadzili Prezes UTW Jadwiga Kwiek i dyrektor GOK „Sezam” Szymon Melosik pomysłodawca i inicjator powstania UTW.

Wykład inauguracyjny „Zdrowo, ale i smacznie” wygłosili, pro bono, państwo Barbara i Piotr Adamczewscy, małżeństwo kulinarnych krytyków, podróżników, autorów licznych książek z zakresu szeroko rozumianej kultury stołu. Wykładowi towarzyszyła wystawa książek powiązana z promocyjną sprzedażą i możliwością otrzymania autografu.

Dziesięcioro najstarszych seniorów otrzymało legitymacje Słuchacza UTW i upominki – książkę Państwa Adamczewskich Wędrówka po stołach Europy sponsorowaną przez Wydawnictwo Nowy Świat z Warszawy. Zarówno sponsorzy, jak i inne osoby, które pomogły w powstaniu i funkcjonowaniu UTW otrzymali tytuł i godło Przyjaźni seniorom. Tytuł i godło stanowi własność J.Kwiek – pomysł, L.Duda – projekt, Sz.Duda – wykonanie i zostały nieodpłatnie użyczone UTW w Tarnowie Podgórnym.

W przeddzień inauguracji uruchomiona została strona www, dzięki środkom uzyskanym od Banku Zachodniego WBK i promocyjnemu wykonaniu przez firmę Tiwaz z Poznania.

Oprawę muzyczną zapewniło Koło Śpiewu imienia Feliksa Nowowiejskiego z Tarnowa Podgórnego. Oprócz tradycyjnie wykonywanych przy takich okazjach: Gaudeamus i Hymnu UTW, wykonane zostały utwory z repertuaru Kabaretu Starszych panów: Taka gmina i Wesołe jest życie staruszka oraz, nawiązująca do daty inauguracji, popularna w czasach młodości obecnych seniorów, piosenka Trzynastego.

Po uroczystości inauguracji Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym wydał kolację na cześć wykładowców oraz gości honorowych.

Patronat medialny nad inauguracją objęli: Głos Wielkopolski, Radio Merkury, TVP Poznań. Radio Merkury z dużym wyprzedzeniem informowało na swojej stronie internetowej o objęciu inauguracji swoim patronatem. Głos Wielkopolski umieścił artykuł na temat inauguracji w wydaniu z dnia 17.02.10. Natomiast TVP Poznań przysłała na inaugurację ekipę Teleskopu, dzięki czemu migawki z inauguracji ukazały się tego samego dnia o godzinie 18.tej w głównym wydaniu Teleskopu.

 • Uroczysta Inauguracja Roku Chopinowskiego
  Koncert pt. „Chopin wielki i bliski”

  27.02.2010 r. o godz. 17 w Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym, ul. Ogrodowa 14

  Listy Chopina czyta Grażyna Barszczewska, przy fortepianie Włodzimierz Nahorny


get_appLuty 2010
get_appLuty 2010
get_appLuty 2010print

Styczeń 2010


 • Tworzenie planu pracy w ramach zajęć praktycznych
 • Tworzenie planu wykładów
 • Tworzenie planu seminariów
 • Praca nad budową strony www
 • Przygotowanie afiszy, ulotek informujących o Inauguracji UTW
 • Przygotowanie zaproszeń na Inaugurację UTW

print

Barbara i Piotr Adamczewscy


Piotr Adamczewski - redaktor wydań, krytyk kulinarny “Polityki“. Autor książek kucharskich z ambicjami literackimi pt. “Wielki świat od kuchni”, “Smakosz wędrowny”, “Męskie gotowanie”, “Krwawa historia smaków”, “Rok na stole”, “Wielkiej księgi drinków i koktajli” oraz “Rodaku czy ci nie żal czyli z polską kuchnią w walizce”i “Wędrówka po stołach Europy”. Współautor dziesięciu przewodników po restauracjach Warszawy i okolic pt. “Za stołem”.

Zwiedził jako reporter niemal wszystkie (z wyjątkiem Australii) kontynenty, wszędzie zaglądając do kuchni i zaprzyjaźniając się z kucharzami. Tak bowiem najlepiej poznaje się i kraje i ludzi. Zna najwybitniejszych kucharzy Polski i Francji.

Gotuje od 40 lat. Skończył kurs sommelierów w Bordeaux. Oprócz tego odbył studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował jako reporter w nieistniejącym już “Sztandarze Młodych”, był sekretarzem tygodnika “Kultura”. Potem w latach 1981-1983 poza zawodem i w tygodniku młodych twórców kultury “Radar”. I znów od 1984 r. w “Polityce” na sekretarskim stołku, który zamienił ostatnio na wygodny fotel krytyka kulinarnego.

Od 18 lat prowadzi (wraz z wybitnym historykiem prof. Andrzejem Garlickim) rubrykę “Za stołem“. Występuje w TVP 2 w programie “Pytanie Na Śniadanie” oraz w TVP 1 - w “Kawie czy Herbacie” a także w TVN, TV 4 i innych stacjach. Żonaty (cały czas z tą samą Barbarą, autorką książek kulinarnych), ma jedną córkę i dwoje wnucząt. Wszyscy lubią jeść i gotować a nie tyją.

Wraz z wydawnictwem “Nowy Świat” prowadzą witrynę kulinarną: www.adamczewscy.pl

print

Grudzień 2009


 • Uzyskanie Regonu
 • Uzyskanie NIP
 • Założenie konta bankowego
 • Zorganizowanie Walnego Zebrania, na którym przyjęto regulaminy: Zarządu Stowarzyszenia UTW, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, sprawozdanie z dotychczasowej pracy Zarządu, plan pracy edukacyjnej, logo UTW.
 • Udział w konkursie na dofinansowanie przez gminę realizacji zadań publicznych
 • Prace nad budową strony www UTW
 • Prace związane z pozyskiwaniem sal wykładowych, seminaryjnych, komputerowych, językowych, gimnastycznych, warsztatowych.
 • Tworzenie bazy danych przyszłych wykładowców i instruktorów UTW
 • Przyjmowanie Deklaracji Członkowskich

print

Listopad 2009


 • Przygotowanie koncepcji Inauguracji pracy UTW
 • Pozyskiwanie Patronów Medialnych Inauguracji UTW: Radio Merkury, TVP Poznań, Głos Wielkopolski
 • Pozyskiwanie sponsorów: Hotel 500 w Tarnowie Podgórnym, Bank Zachodni WBK Oddział w Tarnowie Podgórnym, Wydawnictwo Nowy Świat w Warszawie
 • Przygotowanie listy Gości Honorowych na Inaugurację
 • Przygotowanie repertuaru dla chóru tworzącego oprawę muzyczną Inauguracji
 • Przygotowanie dokumentów do zatwierdzenia przez Walne Zabranie
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubieganie się o dofinansowanie ze środków gminy
 • Spotkanie Zarządu z Przewodniczącą Rady Gminy Ewą Noszczyńską – Szkurat i wójtem Tadeuszem Czajką – ustalenie form współpracy

print

Październik 2009


 • 29 październik – uzyskanie osobowości prawnej poprzez wpisanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340633
 • Praca nad powołaniem składu Rady Programowej
 • Opracowywanie strategii edukacyjnej

print

Wrzesień 2009


Praca nad strukturą organizacyjną UTW
Opracowywanie wyników ankiet

print

Sierpień 2009


 • Zakończenie prac nad statutem
 • 18 sierpień - zebranie założycielskie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. W zebraniu wzięły udział 23 osoby. W czasie zebrania podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, przyjęto statut, wybrano komitet założycielski w składzie: Pani Jadwiga Stankiewicz, Barbara Dworczyk, Danuta Rasztar. Wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: prezes – Jadwiga Kwiek, wiceprezesi - Irena Szewczyk i Barbara Majewska, skarbnik – Barbara Dworczyk, sekretarz - Maria Zgoła, członkowie – Ewa Stefaniak-Garbarczyk, Arleta Baronowska, Danuta Rasztar. Powołana Komisję Rewizyjną: przewodniczący - Edward Gajowy, sekretarz - Halina Kozak, członek - Edward Jarmuszkiewicz.
 • Złożenie dokumentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

print

Lipiec 2009


 • Prace nad statutem UTW
 • Poszerzanie składu Grupy Inicjatywnej
 • Opracowanie i opublikowanie w gminnych mediach ankiety dotyczącej preferencji przyszłych słuchaczy UTW
 • Spotkanie Grupy Inicjatywnej z dyrektorem GOK „Sezam” Szymonem Melosikiem i wójtem gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką, ustalenie zasad współpracy (zdjęcie 7)
 • Rozpoczęcie wtorkowych dyżurów roboczo - informacyjnych

print

Czerwiec 2009


 • 8 czerwiec - wyłonienie Grupy Inicjatywnej w składzie: Bogumiła Horzewska K- Habczyk , Barbara Dworczyk, Kordian Kucharski , Joanna Rozmiarem, Ewa Stefaniak – Garbarczyk, Edward Gajewy (zdjęcie 1)
 • 23 czerwiec – konsultacyjne spotkanie członków Grupy Inicjatywnej z przedstawicielami UTW w Międzychodzie. (zdjęcie 3)