UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Kronika

A-A+
print


print

Sierpień 2009


  • Zakończenie prac nad statutem
  • 18 sierpień - zebranie założycielskie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. W zebraniu wzięły udział 23 osoby. W czasie zebrania podjęto uchwałę o założeniu Stowarzyszenia, przyjęto statut, wybrano komitet założycielski w składzie: Pani Jadwiga Stankiewicz, Barbara Dworczyk, Danuta Rasztar. Wybrano Zarząd Stowarzyszenia w składzie: prezes – Jadwiga Kwiek, wiceprezesi - Irena Szewczyk i Barbara Majewska, skarbnik – Barbara Dworczyk, sekretarz - Maria Zgoła, członkowie – Ewa Stefaniak-Garbarczyk, Arleta Baronowska, Danuta Rasztar. Powołana Komisję Rewizyjną: przewodniczący - Edward Gajowy, sekretarz - Halina Kozak, członek - Edward Jarmuszkiewicz.
  • Złożenie dokumentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym

print

Lipiec 2009


  • Prace nad statutem UTW
  • Poszerzanie składu Grupy Inicjatywnej
  • Opracowanie i opublikowanie w gminnych mediach ankiety dotyczącej preferencji przyszłych słuchaczy UTW
  • Spotkanie Grupy Inicjatywnej z dyrektorem GOK „Sezam” Szymonem Melosikiem i wójtem gminy Tarnowo Podgórne Tadeuszem Czajką, ustalenie zasad współpracy (zdjęcie 7)
  • Rozpoczęcie wtorkowych dyżurów roboczo - informacyjnych

print

Czerwiec 2009


  • 8 czerwiec - wyłonienie Grupy Inicjatywnej w składzie: Bogumiła Horzewska K- Habczyk , Barbara Dworczyk, Kordian Kucharski , Joanna Rozmiarem, Ewa Stefaniak – Garbarczyk, Edward Gajewy (zdjęcie 1)
  • 23 czerwiec – konsultacyjne spotkanie członków Grupy Inicjatywnej z przedstawicielami UTW w Międzychodzie. (zdjęcie 3)

print

Uniwersytet Trzeciego wieku


Z pomysłem powołania do życia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym nosiłem się od dawna. Potrzeba jego powstania stawała się dla mnie coraz bardziej oczywista wraz z kolejnymi latami sprawowania funkcji dyrektora tutejszego Ośrodka Kultury i obserwowanym przeze mnie wzrostem aktywności grup seniorskich.

Przyrost populacji w tej grupie wiekowej jest naturalnym procesem demograficznym, od lat wyraźnie obserwowanym w całej Europie, a w ostatnim XX – leciu intensywnie zaznaczającym się także w Polsce. Jednocześnie jesteśmy świadkami prawdziwej rewolucji technologicznej, będącej intelektualnym wyzwaniem, któremu, dla własnej korzyści, warto sprostać.

Przedstawione powyżej tendencje były na tyle wyraziste, że już w latach 70. ubiegłego wieku, najpierw we Francji, potem w wielu innych państwach zaczęły powstawać placówki dydaktyczne dla dorosłych, nazywane Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Ruch ten dotarł wkrótce także do Polski, gdzie obecnie funkcjonuje ponad 250 tego typu stowarzyszeń.

Powołanie przeze mnie „grupy inicjatywnej” w Tarnowie Podgórnym poprzedzone było kontaktami z wieloma UTW z terenu Wielkopolski, co pozwoliło mi zgromadzić niezbędną wiedzę i przyjąć najskuteczniejszą strategię działania na drodze do założenia naszego „własnego” uniwersytetu.

W pierwszych miesiącach 2009 roku odbyłem serię indywidualnych spotkań z osobami, które w przyszłości stanowić miały o kształcie i zakresie działania uczelni, by przedstawić im swoją ideę.

”Historyczne” spotkanie grupy inicjatywnej odbyło się 8 czerwca 2009 roku i od tego momentu przygotowania nabrały znacznego tempa.

Dwa miesiące później grupa 23 osób odbyła zebranie założycieli Stowarzyszenia UTW w Tarnowie Podgórnym, wyłaniając spośród siebie zarząd i powołując na funkcję jego prezesa panią Jadwigę Kwiek. Stowarzyszenie, po formalnym zarejestrowaniu na początku listopada, rozpoczęło aktywną, niezwykle pożyteczną działalność na terenie naszej gminy.

Powstanie w Tarnowie Podgórnym Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku jest to dla mnie powodem do wielkiej, osobistej satysfakcji.

Szymon Melosik


get_appUniwersytet Trzeciego wieku
get_appUniwersytet Trzeciego wieku
get_appUniwersytet Trzeciego wieku
get_appUniwersytet Trzeciego wieku
get_appUniwersytet Trzeciego wieku
get_appUniwersytet Trzeciego wieku