UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Aktualności

A-A+
print

print

Program Walnego ZebraniaProgram Walnego Zebrania:
1.Otwarcie obrad.
2. Omówienie regulaminu obrad walnego zebrania członków.
3. Wybór przewodniczącego walnego zebrania członków, sekretarza walnego zebrania członków oraz
komisji skrutacyjnej.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2021:
a) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
b) przedstawienie opinii komisji rewizyjnej do sprawozdania finansowego i wniosku w przedmiocie
zatwierdzenia w/w sprawozdań,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej za 2021r.
a) przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności sądu koleżeńskiego za 2021r.
a) przedstawienie sprawozdania sądu koleżeńskiego,
b) dyskusja
c) podjęcie uchwały.
7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania/podsumowania za okres minionej kadencji 2018-2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu za okres minionej kadencji 2018-2022.
9. Przeprowadzenie wyborów do zarządu Stowarzyszenia.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przydzielenia funkcji prezesa zarządu.
11. Przeprowadzenie wyborów do komisji rewizyjnej Stowarzyszenia.
12. Przeprowadzenie wyborów do sądu koleżeńskiego Stowarzyszenia
13. Dyskusja.
14. Zakończenie obrad.

Za Zarząd

Wszystkich chętnych prosimy o potwierdzenie przybycia

print

Grzybobranie


30 września zapraszamy na grzybobranie. W tym roku pojedziemy
do Chorzępowa do Puszczy Noteckiej, potem będziemy biesiadować
w gospodarstwie agroturystycznym. Wyjazd godzina 8.00 z ul. Ogrodowej
w Tarnowie Podgórnym, planowany powrót godzina 16.00
Koszt wyjazdu to 40 zł dla członków UTW, dla uczestników
z poza UTW 85zł. Wpłata jak zawsze na nasze konto.
Zapisy prowadzi Basia pod numerem telefonu 504 096 488
do 20 września

print

Listprint

luty 2020


Uchwała Nr 16/Z/2019r
Zarządu

Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym

z dnia 12.09.2019r.

w sprawie: uzależnienia dopłat członkom UTW do imprez organizowanych przez
Stowarzyszenie, od aktywności studentów w zajęciach podstawowych.
Uzasadnienie:
Zobowiązuje się członków UTW do uczestnictwa w wykładach.
Wykłady są podstawowym obowiązkiem studentów, w związku z tym, Zarząd
postanawia uzależnić dopłaty do wszystkich imprez od frekwencji.
Uchwała została podjęta jednomyślnie i zostanie przekazana studentom.

Sekretarz PrezesEwa Stefaniak-Garbarczyk Irena Szewczyk


Dwa razy w miesiącu proponujemy Państwu wykłady o interesującej tematyce.
Zapraszamy prelegentów z UAM w Poznaniu, profesjonalistów, naukowców,
lekarzy i specjalistów z różnych dziedzin życia. Słuchanie wykładów jest
podstawą naszej działalności. Od uczestnictwa w wykładach uzależnia się
dofinansowanie wycieczek. (UTW i grupa turystyczna nie jest biurem podróży).

print

Zdjęcia


Uprzejmie informujemy,że pod stroną "Galeria zdjęć"jest wiele zdjęć do pobrania z różnych imprez.Zachęcamy do śledzenia.

print

Złota Rączka


Gminny program - Złota Rączka dla SENIORA

W CZYM POMOŻEMY : Pomoc obejmuje proste czynności takie jak:Elektryczne: wymiana żarówek, wymiana wyrwanych włączników elektrycznych i gniazdek Hydrauliczne: wymiana uszczelek w cieknącym kranie, wymiana pokręteł, słuchawek, prysznicowych węży, udrożnienie odpływu, wymiana elementów – syfonów, wężyków, spłuczek , wymiana deski sedesowej, Uzupełnianie sylikonem przecieków w łazience ( brodziki, umywalki, wanny)Ślusarskich: wymiana klamek, zamków, zasuw , regulacja drzwiStolarskich: wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf, wymiana gałek i uchwytów, sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebliMonterskich: osadzenie kołków rozporowych pod półki i szafki, wieszanie: rolet, karniszy, luster, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi JAK ZGŁOSIĆ USTERKĘ:Jeżeli jesteś w wieku 60+ i posiada Kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo PodgórneDzwoń pod nr: 511 129 841 Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00Przedstaw rodzaj usterki, by uzgodnić możliwość i zakres pomocy. Przyjęcie zgłoszenia wymaga podania danych kontaktowych, także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się senior ubiegający się o bezpłatną pomoc w ramach programu.Po weryfikacji ustal datę i godzinę przeprowadzenia naprawy.Pracownik ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości.Zrealizowanie usługi potwierdzane będzie pisemnie – zgodnie z protokołem wykonania naprawy.JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY ZŁOTEJ RACZKI I NAPRAWY:Materiały potrzebne do wykonania prac (np. żarówkę , czy sylikon) zapewnia seniora zgłaszający chęć skorzystania z programu. Podczas kontaktu telefonicznego ze Złotą Raczką dla SENIORA pod nr. tel. 511 129 841 zostanie podane jakie materiały należy przygotować, zapewnić pracownikowi, by mógł dokonać naprawy.Narzędzia, (np. wiertarkę, zestaw kluczy) niezbędne do wykonania naprawy zapewnia Pałac Jankowice – Tarnowskie Centrum Senioralne – koordynator projektu.Naprawa jest realizowana w mieszkaniu seniora, pierwszeństwo mają osoby samotne i niepełnosprawne. Program Złota Raczka jest realizowany w ramach Polityki Senioralnej Gminy Tarnowo Podgórne.Koordynatorem programu jest Pałac Jankowice – Tarnowskie Centrum Senioralne z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów Pałac Jankowice