UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne

Aktualności

A-A+
print


print

Walne zebraniePorządek obrad:
            
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja dot. regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków UTW,
3. Wybór Prezydium Walnego Zebrania w składzie:
Przewodniczącego WZ, Sekretarza WZ i Komisji Skrutacyjnej WZ.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo.
5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzającej prawomocność obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu
za rok 2018.
1) przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego,
2) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej do sprawozdania finansowego,
3) dyskusja i podjęcie uchwały.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej UTW za
rok 2018 - podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego UTW za
rok 2018 - podjęcie uchwały.
10. Przyjęcie programu działań UTW na rok akademicki 2019/2020.
11. Dyskusja – wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.
Dokumenty dotyczące Walnego Zebrania Członków UTW w Tarnowie Podgórnym są do
wglądu w biurze ( w czasie dyżurów tj. wtorek w godz. 10:00- 12:00).
W przypadku braku kworum na Walnym Zebraniu – dopuszcza się zwołanie
Walnego Zebrania w drugim terminie, w ten sam dzień, 15 minut po zakończeniu
pierwszego terminu. W drugim terminie Walne Zebranie podejmuje uchwały
niezależnie od liczby członków na nim reprezentowanych.
                                                                                                   ZARZĄD

print

Komunikat


Osoby wyjeżdżające do Portugalii a chcące skorzystać z transportu zorganizowanego 

przez UTW, proszone są o kontakt z kol. Ireną Ciesielską - Balcer, tel. 691 358 729
Transport w obie strony to koszt 130 zł. Wpłatę należy dokonać jak zawsze na konto
UTW. Transport dotyczy dojazdu do Wrocławia na lotnisko i z powrotem
Przypominamy jednocześnie, że należy dokonać dopłaty na Portugalię najpóźniej
do 15 sierpnia

print

Portugalia


  Wycieczka samolotowa - 12.10 - 19.10.2019r               Portugalia

     Cena przy 40 osobach - 2415 + 200 EUR os.
  Cena obejmuje :
  - przelot samolotem Ryanair
  - 1 mały podręczny bagaż 40x20x25
  - 1 bagaż rejestrowany o wadze do 10 kg
  -zakwaterowanie w hotelu*** lub **** w Fatimie
  i hotel *** niedaleko oceanu
  - wyżywienie 8 x śnizdznie i 8 x obiadokolacje
  - opiekę pilota
  - ubezpieczenie
  Dopłaty do bagażu rejestrowanego lub podręcznego
  - pakietu 200EUR os. za bilety
  - dojazd na lotnisko do Wrocławia
  - kolacja Fado dla chętnych - 40 EUR os.
    Zgłoszenia do Ireny - 691 358 729        

print

Złota Rączka


Gminny program - Złota Rączka dla SENIORAW CZYM POMOŻEMY : 
Pomoc obejmuje proste czynności takie jak:
Elektryczne: wymiana żarówek,  wymiana wyrwanych włączników elektrycznych i gniazdek 
Hydrauliczne: wymiana uszczelek w cieknącym kranie, wymiana pokręteł, słuchawek, prysznicowych węży, udrożnienie odpływu,  wymiana elementów – syfonów, wężyków, spłuczek , wymiana deski sedesowej, Uzupełnianie sylikonem przecieków w łazience ( brodziki,  umywalki, wanny)
Ślusarskich: wymiana klamek, zamków, zasuw , regulacja drzwi
Stolarskich: wymiana zawiasów drzwi, drzwiczek, szaf,  wymiana gałek i uchwytów, sklejenie lub skręcenie zepsutych krzeseł, stolików, mebli
Monterskich: osadzenie kołków rozporowych pod półki i szafki,  wieszanie: rolet, karniszy, luster, suszarek łazienkowych; uszczelnienie okien, drzwi
 
JAK ZGŁOSIĆ USTERKĘ:
Jeżeli jesteś w wieku 60+ i posiada Kartę Mieszkańca Gminy Tarnowo Podgórne
Dzwoń pod nr: 511 129 841   Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00
Przedstaw rodzaj usterki, by uzgodnić możliwość i zakres pomocy. 
Przyjęcie zgłoszenia wymaga podania danych kontaktowych, także wieku i sytuacji, w jakiej znajduje się senior ubiegający się o bezpłatną pomoc w ramach programu.
Po weryfikacji ustal datę i godzinę przeprowadzenia naprawy.
Pracownik ma prawo odmówić jej wykonania, jeśli na miejscu stwierdzi, że nie ma do tego technicznych możliwości.
Zrealizowanie usługi potwierdzane będzie pisemnie – zgodnie z protokołem wykonania naprawy.
JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO WIZYTY ZŁOTEJ RACZKI I NAPRAWY:
Materiały potrzebne do wykonania prac (np. żarówkę , czy sylikon) zapewnia seniora  zgłaszający chęć skorzystania z programu.  Podczas kontaktu telefonicznego ze Złotą Raczką dla SENIORA pod nr. tel. 511 129 841  zostanie podane  jakie materiały należy przygotować, zapewnić pracownikowi, by mógł dokonać naprawy.
Narzędzia, (np. wiertarkę, zestaw kluczy) niezbędne do wykonania naprawy zapewnia Pałac Jankowice – Tarnowskie Centrum Senioralne – koordynator projektu.
Naprawa jest realizowana w mieszkaniu seniora, pierwszeństwo mają osoby samotne i niepełnosprawne.
 
Program Złota  Raczka jest realizowany w ramach Polityki Senioralnej Gminy Tarnowo Podgórne.
Koordynatorem programu jest Pałac Jankowice – Tarnowskie Centrum Senioralne z inicjatywy Gminnej Rady Seniorów
 
 
Pałac Jankowice

print

Nazwa Banku


Informujemy,że nazwa naszego banku została zmienieniona i brzmi Santander Numer konta pozostaje niezmienny

print

Różne


Informujemy, że siedziba Zarządu UTW przeniesiona została do Pałacu w Jankowicach i tam też dyżury członków Zarządu we wtorki w godzinach 10-12.  Zapraszamy do nowej siedziby.  Telefon do biura UTW 611 010 406.