Rada Programowa UTW w Tarnowie Podgórnym

 1. Iwona Bilińska – dyrektorka Biblioteki Publicznej w Tarnowie Podgórnym

 2. Bernard Broński – dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym

 3. Agnieszka Iwanicka – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu

 4. Maria Kaniewska – Centrum Studiów Otwartych UAM w Poznaniu

 5. Aleksandra Kolendo – dyrektor Szkoły Podstawowej w Lusowie

 6. Szymon Melosik – dyrektor GOK SEZAM w Tarnowie Podgórnym

 7. Wojciech Pieczkowski – specjalista z dziedziny ortopedii i traumatologii oraz wychowania fizycznego

 8. Paweł Smolibocki – dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym

 9. Marek Sozański – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej

 10. Czesław Strzyżewski – słuchacz UTW

 11. Natalia Walter – Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu