patronat naukowy


14 czerwca 2017 r. podpisane zostało porozumienie w sprawie objęcia Uniwersytetu III Wieku w Tarnowie Podgórnym patronatem naukowym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowanym przez panią Rektor prof. UAM dr hab. Beatę Mikołajczyk. Ze strony UTW sygnatariuszkami porozumienia były prezes Irena Szewczyk oraz przewodnicząca Rady Programowej Maria Kaniewska.