Panorama Gminy

Gmina Tarnowo Podgórne

Tarnowo Podgórne jest jedną z 17 gmin położonych w powiecie poznańskim. Jej powierzchnia wynosi 101,4 kilometrów kwadratowych i zamieszkiwana jest przez 20 tys. mieszkańców. Położenie jest jednym z głównych walorów decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej Tarnowa Podgórnego.

Gmina usytuowana jest przy drodze krajowej nr 92 relacji Warszawa-Świecko, na zachód od miasta Poznania. Dojazd do międzynarodowego portu lotniczego Poznań-Ławica zajmuje zaledwie 10 minut, do centrum miasta i Międzynarodowych Targów Poznańskich - 20 minut. Przez Gminę Tarnowo Podgórne przebiegać będzie zachodnia obwodnica miasta Poznania - droga ekspresowa S 11, łącząca autostradę A2 na południu z drogą krajową nr 11 na północy.

Gmina posiada jeden z największych budżetów w województwie wielkopolskim (w 2010 r. zaplanowano dochody na poziomie ponad 17 mln zł, a wydatki - ponad 138 mln zł, W 2007 r. po konsultacjach społecznych został opracowany Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2013, który określa zadania inwestycyjne realizowane w poszczególnych latach. Działania nakierowane są na zaspokajanie potrzeb mieszkańców, a w szczególności ich wysokich wymagań i oczekiwań co do infrastruktury technicznej i społecznej.


Kultura

W Gminie stale rośnie liczba inicjatyw w zakresie rozwoju kultury i kultywowania tradycji narodowych. W strukturach Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM” działa szereg amatorskich zespołów artystycznych. Do najbardziej znanych należą: Zespół Pieśni i Tańca „Lusowiacy”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Tarnowo Podgórne, Grupa Mażoretek, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Modraki”, Koło Śpiewu im. Feliksa Nowowiejskiego, Zespół „Swingulance”, Grupa Tańca Nowoczesnego „Free Steps”, grupy teatralne „Viva Teresa”, „Novi” i „Zamiast”. Jednym z najwartościowszych przedsięwzięć kulturalnych jest trwający od 2001 r. program „Teatr w każdej wiosce”, angażujący wokół idei teatru dzieci i młodzież z terenu prawie całej Gminy. Obejmuje on obecnie 11 grup teatralnych, funkcjonujących przy świetlicach wiejskich i domach kultury.

W ramach realizowanego od 2001 roku festiwalu „Lusowskie Poranki Muzyczne” odbyły się dotąd 62 koncerty muzyki poważnej. Ogromną popularnością cieszą się także, organizowane od roku 2005, Koncerty Noworoczne.

Szereg przedsięwzięć kulturalnych, realizowanych w Gminie Tarnowo Podgórne, zasięgiem swym wykracza daleko poza jej granice.


Sport i rekreacja

Stale rozbudowywana jest baza sportowa Gminy. Stanowi ona nie tylko zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Gminy, ale także jest miejscem organizacji wielu imprez krajowych i międzynarodowych (w 2008 r. w Gminie Tarnowo Podgórne odbyły się m.in. Mistrzostwa Europy w Koszykówce Kobiet U20 Dywizja B).

Na terenie Gminy Tarnowo Podgórne nie brakuje także miejsc ciekawych i atrakcyjnych turystycznie i krajobrazowo. Większość szlaków turystycznych wiedzie brzegiem Jeziora Lusowskiego, nad którym utworzono ponad 1000 hektarowy obszar krajobrazu chronionego. W pobliżu w ramach obchodów 90-tej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w grudniu 2008 r. otwarto Muzeum Powstańców Wielkopolskich, w którym zgromadzono pamiątki poświecone Powstańcom, a w szczególności osobie Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, który jest pochowany na cmentarzu w Lusowie. Na terenie Gminy znajdują się także zabytkowe zespoły dworsko-folwarczno-parkowe w Lusówku i Jankowicach oraz parki podworskie z cennymi gatunkami drzew o statusie pomników przyrody (w Lusowie, Chybach, Sierosławiu i Swadzimiu).

Aktualnie wdrażana jest w gminie strategia "Poziom wyżej" zorientowana na podnoszenie jakości życia aktualnych mieszkańców gminy i pozyskiwanie nowych dzięki tworzeniu warunków dla wygodnego, godnego i interesującego życia. Działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku wpisuje się doskonale w strategię rozwojową gminy.


Ciekawe linki: