Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

Informujemy, że Zarząd organizuje we wrześniu wycieczkę w Beskid Żywiecki.
Szczegółowe informacje wkrótce w aktualnościachStrona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW