Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

Zarząd UTW w Tarnowie Podgórnym organizuje wycieczkę do Sandomierza, Kazimierza n/ Wisłą, Lublina i Kozłówki w dniach
30.05.2017 do 3.06.2017r. Szczegółowe informacje zawarte są w programie przedstawionym w Aktualnościach.
Informujemy też, że przyjmujemy zapisy na imprezy organizowane przez GOK Tarnowo Podgórne. Dla mieszkańców Gminy bilety częściowo refundowane. Refundacja do dwóch imprez w roku. Informacje w Aktualnościach.Strona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW