Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza


ZACZĘLIŚMY NOWY
ROK AKADEMICKI 2017/2018!

Prosimy zainteresowanych do odbioru biletów na operetkę Paryski Romans.Strona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW