Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

Uroczysta inauguracja
roku akademickiego 2017/2018
odbędzie się w środę 4 X
w Centrum Kultury w Przeźmierowie
przy ulicy Ogrodowej 13A
Początek o godzinie 17.00
ZapraszamyStrona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW