Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

W środę, 20. 06. 2018r., w sali GKS Tarnovia przy ulicy 23 Października w Tarnowie Podgórnym odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tarnowie Podgórnym. Zapraszamy na godzinę 17.00. Liczymy na wysoką frekwencję.
Porządek Obrad w AKTUALNOŚCIACHStrona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW