Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

Ważne!.
W sobotę 27 maja na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym wejście od ulicy 23 Października odbędzie się piąte spotkanie integracyjne studentów naszego UTW, seniorów gminnych kół seniora i słuchaczy Polskiego UTW w Solecznikach na Litwie. Zapewniamy bezpłatny transport w dwie strony, dobrą zabawę, posiłek regeneracyjny i (miejmy nadzieję) odpowiednią pogodę. Zaczynamy o godzinie 11.00
Trasa przejazdu autobusu na V Spartakiadę Seniorów - godz. orientacyjne:
Tarnowo - baza - 9,30, Lusówko kaplica - 9,40; Lusowo-centrum - 9,50; Batorowo - 10,00; Przeźmierowo przy kościele - 10,10;
Baranowo - 10,20; Swadzim - 10,30; Sady - 10,35.
Zarząd UTW w Tarnowie Podgórnym organizuje wycieczkę do Sandomierza, Kazimierza n/ Wisłą, Lublina i Kozłówki w dniach
30.05.2017 do 3.06.2017r. Szczegółowe informacje zawarte są w programie przedstawionym w Aktualnościach.Strona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW