Uniwerytet Trzeciego Wieku zaprasza

UWAGA!
Informujemy, że siedziba Zarządu UTW przeniesiona została do Pałacu w Jankowicach i tam też dyżury członków Zarządu we wtorki w godzinach 10-12.
Zapraszamy do nowej siedziby.

Telefon do biura UTW jest nieaktualny.
Kontakt z biurem;
tel. służbowy 500-620-983,
do Prezes Ireny Szewczyk 507-099-603Strona została wykonana ze srodków ofiarowanych przez Bank Zachodni WBK
w cenie promocyjnej przez firmę Tiwaz
Logo UTW i wszystkie nim sygnowane dokumenty przygotowali bezinteresownie: Liliana Duda - projekty i Szymon Duda - wykonanie.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy
Zarząd UTW