UNIWERSYTET
TRZECIEGO WIEKU
Tarnowo Podgórne


Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza

A-A+

Wicie


Informujemy, że są jeszcze wolne miejsca na wyjazd
nad morze do Wicie w dniach 18 - 23 wrzesień.
Koszt wyjazdu to tylko 550 zł. plus koszt transportu.
Zapraszamy chętnych


Czarnogóra


Osoby wyjeżdżające do Czarnogóry proszone są o wpłatę reszty do pełnej kwoty tj. 800 zł. do 15 sierpnia
Podaję konto na które proszę wpłacać (to jest to samo konto co poprzednio)
Nr 13 1090 1362 0000 0001 5040 1358 Grażyna Jańczak.
W razie pytań proszę dzwonić tel. 660 221 350


Podziękowanie


Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP dziękuje za wpłatę 6365 zł na zrzutkę Karetka dla Kamieńca Podolskiego.
Pomoc dla Ukrainy


UTW udostępnia wszystkim swoje konto którzy chcą wesprzeć akcję zbierania
pieniędzy na karetkę dla partnerskiej gminy Kamieniec Podolski.
Jedna została już przekazana.
Liczymy na Wasze dobre serca i ofiarnośćSolidarni z Ukrainą


Solidarni!!!
W naszej Gminie rusza Bank Solidarności z Ukrainą.
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie Urzędu Gminy w zakładce
Solidarni z Ukrainą. Wystarczy się zapoznać i zadeklarować rodzaj pomocy.
Okażmy serce, wrażliwe na tragedię drugiego człowieka.
Uniwersytet solidaryzuje się z Narodem Ukrainy i włącza się w pomoc,
której oni potrzebują!

Zarząd UTW


II semestr


Rozpoczął się drugi semestr przypominamy, że opłaty regulujemy do 15 marca

Zarząd


Rozkład zajęć


Zajęcia - Rok Akademicki 2021/22 znajduje się w zakładce " Aktualności "


Mamy srebrny certyfikat